Esteettisen Hammashoidon Klinikka
Pyydä maksuton hoitoarvio › Varaa aika › Ennen ja jälkeen ›
Esteettinen Hammashoito klipsu

Ennen ja jälkeen

Mitä kaikkea hyvällä hammashoidolla voi saada aikaan – ennen ja jälkeen -kuvia toteuttamistamme hoidoista

Ylpeänä haluamme esitellä tekemiämme töitä. Näistä kaikista töistä ja hoitosuunnitelmista vastaa estetiikkaan erikoistunut hammaslääkärimme Hannu Vesanen. Hän on ainoa American Academy of Cosmetic Dentistryn (AACD) akkreditointiohjelmasta valmistunut suomalainen. Tutkinnon on tähän mennessä suorittanut maailmassa noin 400 hammaslääkäriä 20 vuoden aikana. Alla olevien esimerkkitöiden avulla haluamme osoittaa, miten monipuolista osaamista esteettinen hammashoito vaatii.  Kauniiseen lopputulokseen voidaan päästä monella eri tavalla. Voimme aidosti tarjota jokaiselle asiakkaallemme juuri hänelle sopivan hoitovaihtoehdon.


Referenssi numero 1

Referenssi:

Puttuvan hampaan korvaaminen

Hoitotoimenpide:

Implantit & ProtetiikkaPosliinikuorikot ja täytteet

Puuttuvan hampaan korvaaminen

Puuttuvan hampaan korvaamisen lisäksi asiakas toivoi muutoinkin vallitsevan tilanteen ehostamista. Poistetun hampaan tilalle asennetun keinojuuren päälle tehtiin yksittäinen implanttikruunu. Ylähammaskaari viimeisteltiin kymmenellä posliinikuorikolla, joilla saatiin upea lopputulos. Teknikkona Juan Rego, RegoSmiles, Kalifornia

before after

Referenssi numero 2

Referenssi:

Pienet ja epäsymmetriset hampaat

Hoitotoimenpide:

Posliinikuorikot

Ultraohuet posliinikuorikot

Asiakas koki hampaidensa pienuuden ja epäsymmetrisen muodon ongelmaksi. Tässä tapauksessa hoito toteutettiin kymmenellä ohuella posliinikuorikolla. Näiden kuorikoiden käsialasta vastasi estetiikkaan erikoistunut hammasteknikko Aki Linden, Helsinki.

before after

Referenssi numero 3

Referenssi:

Hampaistossa ahtautta ja syväpurenta

Hoitotoimenpide:

Ahtautuneen hampaiston hoito Invisalignella

Asiakas koki ongelmaksi yläetuhampaiden limittäisyyden. Hampaistossa myös syväpurentaa. Hampaat saatiin kauniiksi rivistöksi hammaskaarelle Invisalign-oikomishoidolla.

before after

Referenssi numero 4

Referenssi:

vakavat kiille- ja dentiinivauriot

Hoitotoimenpide:

Hampaiden valkaisu & Kerrostusmuovit

Etuhampaiden vaurioiden korjaus

Asiakas halusi hymyillä vapautuneesti ilman, että asiaa tarvitsisi ajatella. Päädyttiin korjaamaan kuuden etuhampaan kiille- ja dentiinivauriot esteettisillä kerrostusmuoveilla. Ennen muovien laittoa hampaisto valkaistiin kombinaatiovalkaisulla.

before after

Referenssi numero 5

Referenssi:
Kulunut hampaisto, jossa voimakas eroosio

Hoitotoimenpide:

Invisalign - eSmle Esteettinenhammashoito

poslinikuorikot

Invisalign-oikomishoito ja posliinikuorikot

Hampaistossa voimakas kiillepuutos ja etuhampaissa runsasta vihlontaa. Hoito aloitettiin Invisalign-oikomishoidolla, jolla haluttiin hampaat kauniisti kaarelle ja purenta kuntoon. Hammaskaaren tasoittelu oikomishoidolla mahdollisti kuuden keskimmäisen hampaan posliinikuorikot ilman omien hampaiden poraamista. Kaunis hymy viimeisteltiin kombinaatiovalkaisulla. Hammaslääkärinä Hannu Vesanen ja teknikkona Juan Rego, RegoSmiles, Kalifornia.

before after

Referenssi numero 6

Referenssi:
Etuhampaiden limittäisyys

Hoitotoimenpide:

Invisalign-oikomishoito

Asiakasta häiritsi yläetuhampaiden limittäisyys. Myös alahampaissa ahtautta. Hoito päädyttiin toteuttamaan Invisalign-oikomishoidolla. Yläleuan ahtaus hoidettiin laajentamalla hammaskaarta, jolloin saatiin hymyyn lisää volyymia. Hoitoaika vajaan vuoden.

before after

Referenssi numero 7

Referenssi:
Etualueen infektoitunut hammas 

Hoitotoimenpide:
Kahden etuhampaan korjaaminen posliinikruunuillaImplantti

Etualueen implanttihoito

Asiakkaalla oli tapaturman seurauksena toinen etuhampaista infektoitunut. Lisäksi etuhampaat kärjistään lohkeilleet. Vasemmanpuoleinen etuhammas jouduttiin poistamaan ja korvaamaan implantilla. Molempiin etuhampaisiin valmistettiin posliinikruunut. Tällainen vaativan esteettisen alueen korjaava hoito ja implanttikirurgia vaativat tekijöiltään erikoisosaamista. Näiden kuorikoiden käsialasta vastasi hammasteknikko Aki Linden, Helsinki.

before after

Referenssi numero 8

Referenssi:
Kulunut purenta

Hoitotoimenpide:
Hampaiden valkaisu Posliinikuorikkohoito

Koko suun posliinikuorikkohoito

Asiakas hakeutui hoitoon esteettisistä ja purennallisista syistä. Hampaiston purentataso oli epäsymmetrinen ja lisäksi hampaiston kulumisen myötä purenta oli madaltunut. Hoito toteutettiin oikomalla ensiksi hampaisto Invisalignilla. Oikomisen jälkeen tehtiin hampaiden valkasu ja sitten viimeisteltiin lopputlos hammaslaminaateilla. Näistä siroista ja naisellisista kuorikoista vastasi estetiikkaan erikoistunut AACD hammaslaboratorio Rego Smiles, Kalifornia.

before after

Referenssi numero 9

Referenssi:
Kuluneet ja kiillelaikkuiset etuhampaat

Hoitotoimenpide:
Posliinikuorikkohoito

Etualueen posliinikuorikkohoito

Asiakasta häiritsivät etuhampaiden viistemäinen kuluminen ja värivaihtelut hampaissa. Valkaisun jälkeen kuusi keskimmäistä hammasta pinnoitettiin ultraohuillla posliinikuorikoilla. Kuorikoiden paksuus noin 0,5 mm. Keramian huippuosaamisesta vastasi hammasteknikko Aki Linden, Helsinki.

before after

Referenssi numero 10

Referenssi:
Voimakkaasti ahtautunut hampaisto, jossa myös ristipurenta

Hoitotoimenpide:

Invisalign-oikomishoito

Asiakasta häiritsi hampaiden asentovirheet yläleuassa ja alaleussa voimakas ahtaus. Hampaistoa lähdettiin hoitamaan Invisalign-oikomishoidolla, jossa ylä- ja alahammaskaarta laajennettiin ja tasoitettiin. Lopuksi alahammaskaarelle tuli vielä pienet muovikorjaukset. Hoito kesti noin vuoden.

before after

Referenssi numero 11

Referenssi:
Etualueen diasteema

Hoitotoimenpide:

Invisalign-oikomishoito

Asiakasta häiritsi rako etuhampaiden välissä. Tässä tapauksessa päädyttiin tasoittelemaan ja sulkemaan rako sekä korjaamaan syväpurenta noin vuoden kestävällä Invisalign-oikomishoidolla.

before after

Referenssi numero 12

Referenssi:
Etuhampaiden asentovirheet

Hoitotoimenpide:

Invisalign-oikomishoito

Asiakasta häiritsi etenkin etuhampaiden ulkonevuus sekä niiden sijainti. Tässä päädyttiin oikaisemaan hammaskaari esteettiseen ja ideaaliseen purentaan Invisalign-oikomishoidolla. Hoitoaika noin kuusi kuukautta.

before after
before after

Referenssi numero 13

Referenssi:
Hampaiden keltaisuus ja kiillelaikut

Hoitotoimenpide:
Posliinikuorikot

Etualueen posliinikuorikkohoito

Asiakasta häiritsivät etuhampaiden voimakkaat kiillelaikut, lievä limittäisyys ja hampaiden kokoerot. Tässä nähdään klassinen neljän keskimmäisen hampaan posliinikuorikkotyö. Ennen kuorikoiden valmistamista asiakkaalle tehtiin hampaistoon tehovalkaisu. Näiden kuorikoiden käsialasta vastasi hammasteknikko Aki Linden, Helsinki.

before after

Referenssi numero 14

Referenssi:
Tappikakkoset

Hoitotoimenpide:
Posliinikuorikkohoito

Etuhampaan posliinikuorikko

Asiakkaalla niin sanottu tappikakkonen. Hymy harmonisoitiin tekemällä molempien kakkosten päälle ohuet posliinikuorikot. Hampaat valkaistiin ennen kuorikoiden valmistamista. Näiden kuorikoiden käsialasta vastasi hammasteknikko Aki Linden, Helsinki.

before after

Referenssi numero 15

Referenssi:
Etualueen ahtaus

Hoitotoimenpide:
Posliinikuorikot

Ylähampaiden posliinikuorikkohoito

Asiakkaalla oli etualueella isoja muovitäytteitä ja voimakasta värivaihtelua. Lisäksi hampaissa oli pientä limittäisyyttä. Tässä tapauksessa päädyttiin tekemään koko hampaiston valkaisu ja kymmenen posliinikuorikkoa. Näiden kuorikoiden käsialasta vastasi estetiikkaan erikoistunut hammasteknikko Aki Linden, Helsinki.

before after

Referenssi numero 16

Referenssi:
Hampaiden kiillelaikut ja kehityshäiriöt

Hoitotoimenpide:
Esteettiset muovitäytteet & valkaisu

Esteettiset muovitäytteet kerrostustekniikalla

Asiakasta häiritsi etualueen synnynnäiset kiillelaikut ja hampaiden kehityshäiriöt. Valkaisun jälkeen päädyimme korjaamaan laikkualueet esteettisillä etualueen muoveilla kerrostustekniikkaa käyttäen.

before after

Referenssi numero 17

Referenssi:
Virheellisen purennan aiheuttama epätasainen kuluminen

Hoitotoimenpide:

esteettiset muovitäytteet

Esteettiset muovitäytteet kerrostustekniikalla

Asiakkaalla lähtötilanteessa voimakasta ahtautta ja virheellisen purennan aiheuttamaa epätasaista kulumista etualueella. Hoito päädyttiin toteuttamaan Invisalign-oikomishoidolla, jonka jälkeen hymy viimeisteltiin kotivalkaisulla ja kuudella yläetuhampaan esteettisellä muovitäytteellä.

before after

Referenssi numero 18

Referenssi:
Värjääntynyt etuhammastäyte

Hoitotoimenpide:
Kerrostusmuovitekniikka

Esteettiset muovitäytteet kerrostustekniikalla

Asiakasta häiritsi toisen etuhampaan vanha ja kulunut muovitäyte, joka korjattiin kerrostusmuovitekniikalla.

before after

Referenssi numero 19

Referenssi:
Luonnottoman muotoiset posliinikuorikot

Hoitotoimenpide:
Epäonnistuneiden posliinikuorikoiden uusiminen

Posliinikuorikoiden uusiminen

Asiakas oli tyytymätön kahteen eri kertaan tehtyihin posliinikuorikoihin. Kuorikot olivat ylisuuret ja luonnottoman pulleat. Päädyimme uusimaan yläleuan kuorikot mahdollisimman siroilla ja ohuilla kuorikoilla. Tästä eloisasta ja luonnollisen valloittavasta hymystä vastaa laboratorio-osuudeltaan LK Dental, Kalifornia..

before after

Referenssi numero 20

Referenssi:
Aukkoinen hammaskaari ja syväpurenta

Hoitotoimenpide:

 implantitposliinikuorikot

Aukkoinen hammaskaari ja syväpurenta

Asiakkaalla synnynnäisesti puuttuvia hampaita, jonka vuoksi ylähammaskaari oli aukkoinen. Lisäksi asiakkaalla syväpurenta. Seitsemän kuukauden Invisalign-oikomishoidolla kuntoutettiin purenta ja oiottiin hammaskaarelle tilaa keinojuurille. Oikomisen valmistettua kiinnitettiin kaksi implanttia. Kun implantit olivat luutuneet kuunnolla, tehtiin implanttikruunujen lisäksi neljä posliinikuorikkoa. Lindentin Aki Lindén vastasi laboratorion osuudesta.

before after

Referenssi numero 21

Referenssi:
Vanhat posliinikruunut ja värjääntyneet hampaat

Hoitotoimenpide:
Yläleuan posliinikuorikot

Yläleuan posliinikuorikot

Asiakkaalla vanhoja ja huonokuntoisia posliinikruunuja sekä värjäytyneitä täytteitä. Asiakas halusi palauttaa hymyn kasvoilleen posliinikuorikkohoidolla. Hoidon aluksi alahampaat valkaistiin vastaanotolla. Lisäksi huulet rajattiin ja täyteläistettiin täyteaine-hoidolla. Posliinikuorikoiden muotoilusta vastasi hammaslaboratorio LK Dental, Kalifornia.

before after

Referenssi numero 22

Referenssi:
Kulunut hampaisto, jossa asentovirheitä

Hoitotoimenpide:

hampaiden valkaisumuovi kerrostustekniikalla

Minimaalisen invasiivinen estetiikka

Nuori mies hakeutui hoitoon kuluneiden ja epäjärjestyksessä olevien hampaiden takia. Posliinikuorikkohoito ei tule kyseeseen, sillä hampaiden asennot poikkesivat toisistaan liian paljon. Yhdessä päädyimme tekemään pienen kosmeettisen hampaiden oikomisen Invisalignilla.
Invisaling-oikomisen jälkeen päädyimme valkaisemaan hampaat yhdistelmävalkaisulla. Korjaava hoito tehtiin yhdistelmämuoveilla. Apuna käytettiin hammaslaboratoriossa valmistettuja vahausmalleja, joiden avulla muovin kerrostaminen on mahdollista. Lopputuloksena kaunis ja viimeistelty hymy, toiminnallisuudesta tinkimättä. Muovitekniikassa omia hampaita ei tarvitse käytännössä porata lainkaan, vaan muovia lisätään sinne missä sitä tarvitaan lisää lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tätä voi kutsua erittäin vastuulliseksi ja minimaalisen invasiiviseksi estetiikaksi.

before after

Referenssi numero 23

Referenssi:
Ahtautunut hammaskaari.

Hoitotoimenpide:

esteettiset kerrostusmuovit

Invisalign oikomishoito ja Esteettisen Kerrostusmuovit

Ahtautunut ylä- ja alahampaisto oikaistiin aluksi Invisalign-oikomishoidolla, jonka kesto oli noin 12 kuukautta. Oikomishoidon päätyttyä purennan kuluttamat hampaat viimeisteltiin neljällä esteettisellä kerrostusmuovilla.

before after

Referenssi numero 24

Referenssi:
Puuttuvan hampaan korjaaminen

Hoitotoimenpide:
Implantti

Puuttuvan hampaan korjaaminen

Aiemmin poistettu hammas oli korjattu väliaikaisesti ja nyt asiakas toivoi tilanteeseen muutosta. Puuttuvan hampaan tilalle istutettiin implantti, johon paranemisen jälkeen valmistettiin kruunu. Samalla asiakkaan toiseen etuhampaaseen laitettiin laminaatti kokonaisuuden viimeistelyksi. Ennen keramian kiinnitystä koko hampaisto valkaistiin.

before after

Referenssi numero 25

Referenssi:
Kulunut hampaisto, jossa muovitäytteitä

Hoitotoimenpide:

muovitäytteet kerrostustekniikalla

Kulunut hampaisto, jossa muovitäytteitä

Asiakasta häiritsivät hampaiston asentovirheet sekä kuluneet ja värjäytyneet muovitäytteet. Päädyttiin toteuttamaan hoito posliinikuorikoiden sijaan ensiksi kevyellä Invisalign-oikomishoidolla. Oikomisen jälkeen hoito viimeisteltiin kerrostusmuoveilla, joilla saatiin palautettua toivottu hymy.

before after

Referenssi numero 26

Referenssi:
Muovitäytteen vaihto

Hoitotoimenpide:
Kerrostusmuovit

Esteettinen muovitäyte kerrostustekniikalla

Vanha muovitäyte häiritsi asiakasta ja päädyttiin uusimaan täyte. Vanha täyte poistettiin ja uuden tekotavaksi valittiin muovi kerrostustekniikalla. Lopputuloksena saatiin esteettisesti upea lopputulos, joka sopii kauniisti viereisiin hampaisiin.

before after

Referenssi numero 27

Referenssi:
Hampaiden asentovirheet hammakaarella, ahtautunut hampaisto

Hoitotoimenpide:

Invisalign-oikomishoito

Etenkin etuhampaiden päällekkäisyys häiritsi asiakasta ja lisäksi ongelmana oli kulmahampaiden ulkonevuus. Myös alapuolen hampaistoon haluttiin muutosta. Hoitomenetelmäksi valittiin Invisalign-oikomishoito, jolla korjattiin purenta sekä saatiin tasainen ja kaunis hammaskaari. Hoitoaika 17 kuukautta.

before after
before after

Referenssi numero 28

Referenssi:
Rako hampaiden välissä ja synnynnäiset kiillelaikut

Hoitotoimenpide:
Kerrostusmuovit

Esteettiset muovitäytteet kerrostustekniikalla

Esteettisellä muovitäytteellä saadaan usein kaunis lopputulos vahingoittamatta omaa, tervettä hammaskudosta. Tässä tapauksessa kiillelaikut korjattiin ja hampaiden kärjet rakennettiin12 esteettisellä muovitäytteellä. Hoito vaatii suorittajaltaan erityistä kerrostusmuovitekniikan hallintaa, sillä jokaisen hampaan muovitäyte koostuu useista eri värisävyistä ja ominaisuuksista.

before after

Referenssi numero 29

Referenssi:
Kulunut ja runsaasti paikattu hampaisto

Hoitotoimenpide:
Posliinikuorikot ja implantit

Koko suun hoito posliinikuorikoilla

Asiakkaalla kulunut hampaisto ja useita huonokuntoisia muovitäytteitä. Lisäksi alaleuassa puuttuvia hampaita. Tässäkin tapauksessa päädyttiin korottamaan purentaa sekä ylä- että alahampaissa posliinikuorikoilla ja -kruunuilla. Lisäksi puuttuvia hampaita korvattiin implanteilla. Näiden kuorikoiden käsialasta vastasi estetiikkaan erikoistunut hammasteknikko Aki Linden, Helsinki

before after

Referenssi numero 30

Referenssi:
Kiillelaikut etuhampaistossa

Hoitotoimenpide:
Kiillelaikkukäsittely + muovipinnoite

eSmile Kiillelaikkukäsittely

Asiakkaalla voimakkaat kiillelaikut etenkin yläetuhampaissa. Konsultaation jälkeen päädyttiin tekemään kiillelaikkukäsittely, jonka jälkeen etuhampaisiin tehtiin pienet muovipinnoitteet.

before after