Esteettisen hammashoidon klinikka

Helsinki

Espoo

Kuopio

Varaa aika › Pyydä maksuton hoitoarvio › Ennen ja jälkeen ›

AACD

Kansainvälisesti tunnustettua osaamista

AACD eli American Academy of Cosmetic Dentistry on yhdysvaltalainen esteettisen hammashoidon järjestö, jossa on yhteensä 6000 jäsentä ja joista noin viisisataa hammaslääkäriä on suorittanut accredoinnin. Accredointi tarkoittaa AACD:n oman tutkinnon läpikäymistä ja läpäisyä hyvin vaativissa näytöissä, joissa todennetaan hammaslääkärin taito valita sopiva hoitomenetelmä, toteutuksen laadukkuus sekä lopputuloksen moitteettomuus. AACD onkin alan arvostetuin esteettisen hammashoidon koulutusta tarjoavista järjestöistä. Vastaanotollamme työskentelevät tämän erittäin vaativan tutkinnon suorittaneet ja Suomen ainoat accredoituneet hammaslääkärit Hannu Vesanen ja Petteri Viljakainen. Euroopassa accredoinnin saavuttaneita hammaslääkäreitä on yhteensä vain yhdeksän.

Accredoituminen vaatii hammaslääkäriltä AACD:n koulutuksiin osallistumista, kirjallisia näyttöjä, hoidettuja potilastapauksia sekä suullisen kuulemisen. Potilastapauksia kootaan omassa työssä, ja niitä täytyy hankkia erilaisilla määritellyillä lähtötilanteilla ja tarkasti dokumentoituna hoidon alusta loppuun saakka. Jokainen työvaihe valokuvataan tarkasti. Valokuvaukseen tarvitaan ammattitason järjestelmäkamera, sillä kuvien tulee olla laadukkaita ja niistä tulee näkyä tietyt määritellyt rakenteet, jotta ne kelpaavat osaksi AACD-tutkinnon näyttöä. Jo pelkkä valokuvaus vaatii hammaslääkäriltä kursseja ja opettelua. AACD-tutkintoon käytettävät valokuvat tulee olla niiden raakamuodossa, eli kuvia ei saa käsitellä millään tavalla.

Tarkka valokuvaus tuo esille hampaistossa käytännössä kaiken. Tarkalla vakokuvauksella nähdään runsaasti sellaisia asioita, joita ei luonnonvalossa ihmissilmällä pystytä havainnoimaan. AACD-tutkinnossa potilastapauksien kirjallinen ja valokuvattu dokumentointi lähetetään hoidon valmistuttua tutkintolautakuntaan arvioitavaksi. Läpäisyyn vaaditaan valittujen menetelmien hoitoindikaatioiden täyttyminen, toteutuksen onnistuminen laadukkaasti ja näiden moitteeton dokumentaatio.

AACD on muutakin kuin koulutusta tarjoava järjestö. Se on yhteisö, joka aktiivisesti kehittää ja tutkii esteettistä hammashoitoa. Järjestössä on mukana hammaslääkäreiden lisäksi muitakin hammasalan henkilöitä kuten hammasteknikoita, kouluttajia ja tutkijoita. AACD-järjestön jäsenet omistautuvat jatkuvalle itsensä kehittämiselle ja tiedon hankinnalle, jotta käytössä olevat menetelmät kehittyisivät lisää ja jotta kokonaan uusia tapoja toteuttaa hoitoa syntyisi. Lähtökohtana on, että esteettisen hammashoidon tulee tukea ja jopa parantaa yleis- ja suun terveyttä, purentaelimistön toimintaa eikä toisinpäin.