Esteettisen Hammashoidon Klinikka
010 219 8700
info(at)esmile.fi
Invisalign Olemme Invisalign huippuosaaja
Pyydä maksuton hoitoarvio › Varaa aika › Ennen ja jälkeen ›
Esteettinen Hammashoito
Esteettinen Hammashoito klipsu

Rekisteriseloste

eSmile / Esteettisen Hammashoidon klinikka Oy

Tätä henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukaista tietosuojakäytäntöä/rekisteriselostetta sovelletaan kaikkiin Esteettisen Hammashoidon klinikan palveluihin. Tämä seloste on myös osa Esteettisen Hammashoidon klinikan käyttöehtoja. eSmile-palvelun käyttö edellyttää rekisteriselosteen ja käyttöehtojen hyväksymistä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Esteettisen Hammashoidon klinikka Oy
Y-tunnus: 2140524-2
Postiosoite: Ajurinkatu 16, 70110 Kuopio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jusa Ahtonen
Postiosoite: Ajurinkatu 16, 70110 Kuopio
Sähköposti: jusa.ahtonen@esmile.fi

3. Rekisterin nimi

Esteettisen Hammashoidon klinikan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään

 • asiakassuhteen hoitamiseksi
 • asiakassuhteen kehittämiseksi
 • palvelun toteuttamiseksi
 • palvelun kehittämiseksi
 • markkinointia ja muita vastaavia käyttötarkoituksia varten
 • analysointia ja tilastointia varten
 • markkinatutkimuksiin
 • muihin vastaaviin lainmukaisiin käyttötarkoituksiin

5. Rekisterin tietosisältö

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • valokuva hampaista edestä, vasemmalta ja oikealta
 • verkkosivuston käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä
 • haluaako asiakas saada palvelua Kuopiossa vai Helsingissä
 • missä asiakas kuuli eSmile-palvelusta
 • tieto suoramarkkinointiluvasta, markkinointikiellosta ja muista suostumuksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeella, sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti asioimalla toimipisteessämme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

Käytämme myös kolmansien osapuolien tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, ei-henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi sivujen vierailuajat, vierailijan IP-osoite ja sivuston vierailijan käyttämän laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Esteettisen Hammashoidon klinikka ei luovuta asiakastietoja säännönmukaisesti ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta, tai lakisääteistä perustetta. Saatamme käyttää alihankkijoita palveluiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen, jolloin asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palveluiden toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedoista luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palvelun teknisen toteutuksen vaatimusten mukaisesti asiakkaan

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Esteettisen Hammashoidon klinikka varmistaa riittävän tietosuojan tason.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä suojataan alan standardien mukaisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Tietoverkon yli tapahtuva tiedonsiirto toteutetaan SSL-salattuna. Tietokantaan pääsevät vain sellaiset henkilöt, joille Esteettisen Hammashoidon klinikka on antanut valtuutuksen. Emme voi kuitenkaan kattavista tietoturvallisuuden takaamisen varmistavista käytännöistä huolimatta täydellä varmuudella taata tietojen olevan ehdottomasti turvassa niitä käsiteltässä, lähetettäessä tai säilytettäessä. Esteettisen Hammashoidon klinikka ilmoittaa internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista. Palvelu voidaan myös tilapäisesti sulkea henkilötietojen suojaamiseksi.

10. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakastietonsa. Tarkastus toteutetaan viipymättä, ja se voidaan kieltää ainoastaan lakisääteisin perustein. Tarkastus tapahtuu henklökohtaisen käynnin yhteydessä, tai allekirjoituksella varustetulla kirjallisella pyynnöllä, jotta henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Mikäli asiakasrekisterin tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, vanhentuneita, tai puutteellisia, asiakkaalla
on oikeus pyytää tietojen poistamista, oikaisua, tai täydentämistä. Oikaisu tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, tai allekirjoituksella varustetulla kirjallisella pyynnöllä, jotta henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Pyyntö tulee perustella. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt toimitetaan kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen, tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme tai kohdassa 2. mainittuun rekisterin ylläpitäjään.